...... മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... .....
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 .............

2010, ഡിസംബർ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി


ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി

സ്കൂള്‍ വാര്‍ത്തകളും വിശേഷങ്ങളും കുട്ടികളുടെ രചനകളും കോര്‍ത്തിണക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഇന്‍ലെന്‍റ് മാസിക അതാണ് ചങ്ങാതി. കാളികാവ് ഗവ.യു.പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. സര്‍ഗ രചനകള്‍ കൂടാതെ സാഹിത്യകിസ്സ്, പദപ്രശ്നം,മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാര്‍ തുടങ്ങിയ പക്തികളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ ഇവിടെ ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി...................................

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ