...... മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... .....
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 .............

2010, ഡിസംബർ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

നല്ല ആഹാരം......... സുഗമമായ വിതരണം


നല്ല ആഹാരം......... സുഗമമായ വിതരണം

500-പരം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വിദ്യാലയത്തിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിക്കുബോള്‍ ആഹാരം മികച്ചതാവണ്ടേ...
സാമ്പാറും, പയറും, മോരുകറിയുമായി വിഭവങ്ങള്‍ മാറുമ്പോള്‍ നാല് കൗണ്ടറുകളിലായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസുകളില്‍ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും തിളപ്പിച്ചാറിയ കുടി വെള്ളം, ലഭ്യാമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ സ്വാദിഷ്ടമായ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് എന്തിന് വീടിനെ ആശ്രയിക്കണം...................

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ