...... മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... .....
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 .............

2011, സെപ്റ്റംബർ 20, ചൊവ്വാഴ്ച

വിദ്യാലയം.അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നു ...........

പുതിയ 
അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ വിദ്യാലയത്തിന് 
SSA അനുവദിച്ചഫണ്ട്
ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാലയംഅണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നു.വിദ്യാലയ
കെട്ടിടം പഠനസാമഗ്രിയാക്കി മാറ്റല്‍ (BALA)എന്ന ആശയത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഓരോക്ലാസ് മുറിയും ഒരാശയം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.എസ് .എസ്.ജി അംഗവും ചിത്രകാരനുമായ ആര്‍ടിസ്റ്റ് രവിയാണ് ചിത്രീകരണമൊരുക്കുന്നത്.
ചരിത്രം പറയും ക്ലാസ്മുറി....
വരു....
 ഈ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് .....ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം ചുമരുകളില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നിവിടെ.ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം മുതല്‍ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതു വരെയുള്ള പ്രധാന സമരങ്ങള്‍, സംഭവങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണിവിടെ...
കലകളുടെ കളിതൊട്ടില്‍.........
കേരളീയകലാരൂപങ്ങളുടെദൃശ്യവത്ക്കരണം കഥകളിയും,
ഓട്ടന്‍തുള്ളലും,തെയ്യവും,തിറയും, 
മോഹിനിയാട്ടവും, 
തിരുവാതിരകളിയും,
ഒപ്പനയും,കോല്‍ക്കളിയുമെല്ലാം
ചുവരുകളില്‍ നിറയുമ്പോള്‍ പുതിയൊരു 
വിദ്യാലയന്തരീക്ഷംഒരുക്കുവാന്‍ഇതിലൂടെസാധിക്കുന്നു.... 
കൂടുതല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി വരുന്നു........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ