...... മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... .....
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 .............

2011, ജൂൺ 24, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വായനാവാരം…. വായനാദിനപ്രവർത്തനങ്ങൾ

വായനയുടെ പൂക്കാലം തീർക്കുന്ന വായനാവാരാചരണത്തിൽ ചില രചനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരുക്കി
എല്‍.പി,യു.പി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി കഥ,കവിത രചനകളാണ് ഒരുക്കിയത്.

മഴക്കാലഅനുഭവങ്ങള്‍ നമുക്കേറെയുണ്ടാവും 'മഴയുടെതേങ്ങലാണ്'കവിതാരചനക്ക് വിഷയമായത്.
ചങ്ങാടംകുന്നിലെ കൂട്ടുകാരുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് കഥാരചനക്ക് വിഷയമായത്


എങ്ങനെയുണ്ടാവോ...........


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ